Polven nivelrikon asteet tarkoittavat luokittelua, jossa nivelrikko on jaoteltu eri tyyppeihin ja vaikeusasteisiin sen perusteella, mikä on aiheuttanut nivelrikon, kuinka pitkälle se on edennyt ja kuinka vakavasti se vaikuttaa potilaan polveen ja sen toimintakykyyn.

Yksinkertaisimmillaan polven nivelrikko jaetaan neljään asteeseen. Ensimmäisessä asteessa (lievä tai alkava nivelrikko) oireet ovat lieviä ja röntgenkuvassa näkyy vain vähäisiä muutoksia nivelpinnoissa. Toisessa asteessa (kohtalainen nivelrikko) kipu ja jäykkyys lisääntyvät ja röntgenkuvasta paljastuu usein, että nivelvälit ovat kaventuneet. Kolmannessa asteessa (keskivaikea nivelrikko) oireet ovat jo vakavia: liikkuvuus vähenee merkittävästi ja röntgenkuvassa näkyy selviä muutoksia nivelessä. Neljännessä asteessa (vaikea tai pitkälle edennyt) nivelrikko on edennyt pitkälle, kipu on jatkuvaa, liikkuvuus on erittäin rajallista ja röntgenkuvassa nivelen rakenteet ovat pahoin vaurioituneet. Seuraavaksi perehdymme näihin asteisiin hieman lisää.

Nivelrikon vaikeusasteet:

 1. Lievä (alkava): Erittäin lieviä merkkejä nivelrikosta. Kipu ja oireet ovat yleensä vähäisiä ja myös melko harvinaisia. Röntgenkuvasta saattaa paljastua pieniä luupiikkejä (osteofyyttejä).
 2. Kohtalainen: Lieviä merkkejä nivelrikosta. Potilas saattaa kokea kipua erityisesti rasituksen jälkeen. Röntgenkuvissa näkyy selvempiä osteofyyttejä ja mahdollisia ruston kulumisen merkkejä.
 3. Keskivaikea: Nivelrikon oireet voimistuvat edelleen. Kipu, jäykkyys ja liikerajoitukset ovat yleisempiä. Röntgenkuvissa ruston kulumista ja nivelvälin kaventumista nähdään jo selvästi.
 4. Vaikea (pitkälle edennyt): Nivelrikon vakavin vaihe. Kipu on jatkuvaa ja usein voimakasta. Röntgenkuvista näkyy merkittävää nivelvälin kaventumista, laajoja osteofyyttejä ja ruston lähes täydellistä kulumista. Potilaan päivittäinen toimintakyky on jo merkittävästi heikentynyt tässä vaiheessa.

Lievä polven nivelrikko

Lievä polven nivelrikko, eli ensimmäisen asteen nivelrikko, on sairauden alkuvaihe, jossa nivelruston kulumista on tapahtunut vain vähän. Tässä vaiheessa oireet ovat yleensä varsin lieviä ja ne voivat ilmetä esimerkiksi lievänä kipuna tai jäykkyytenä polvessa rasituksen jälkeen. Oireet voivat myös olla epäsäännöllisiä, eivätkä ne välttämättä haittaa päivittäisiä toimintoja merkittävästi. Röntgenkuvissa voi näkyä lieviä muutoksia, mutta nivelväli on pääosin normaali, eikä suuria luupiikkejä ole muodostunut.

Lieviä oireita voidaan hallita tehokkaasti elämäntapamuutoksilla, kuten säännöllisellä liikunnalla, joka vahvistaa polvea tukevia lihaksia ilman että se lisää nivelten kuormitusta. Painonhallinta on myös tärkeää, sillä ylimääräinen paino lisää polvinivelen kuormitusta. Lievän polven nivelrikon hoidossa voidaan käyttää myös tulehduskipulääkkeitä oireiden lievittämiseen tarvittaessa.

Sopiva polvituki auttaa tukemaan polvea ja lievittämään oireita lievässä polven nivelrikossa ja myös estää sen pahenemisen. Sivustoltamme löytyy useita polvitukia, jotka sopivat nivelrikon oireiden lievittämiseen. Valinnan helpottamiseksi olemme kuitenkin koonneet tähän artikkeliin joitakin suosituksia.

Push Care polvituki on mainio valinta lievän polven nivelrikon oireiden, kuten turvotuksen ja patellofemoraalisen kipuoireyhtymän, lievittämiseen. Se tarjoaa kevyttä kompressiota, tukee polvilumpiota ja parantaa vakauden tunnetta. Anatominen muotoilu ja joustavat materiaalit takaavat, että tuki istuu täydellisesti eikä valu pois paikoiltaan​​.

Kohtalainen nivelrikko

Tässä vaiheessa nivelruston kulumista on jo tapahtunut enemmän kuin ensimmäisessä asteessa, mutta muutokset eivät ole vielä kovin vakavia. Potilaat saattavat kokea kipua ja jäykkyyttä polvessa, erityisesti rasituksen tai pitkän paikallaan olon jälkeen. Kipu voi olla ajoittaista ja pahentua tietyissä aktiviteeteissa, kuten vaikka portaita kävellessä.

Röntgenkuvissa voidaan jo havaita nivelvälin kaventumista ja mahdollisesti lieviä vaurioita rustopinnoissa, mutta suuria luupiikkejä tai muita vakavia nivelmuutoksia ei yleensä ole vielä ilmennyt. Nivelrikon tässä vaiheessa keskitytään ennaltaehkäiseviin ja oireita lievittäviin hoitoihin. Painonhallinta ja säännöllinen, mutta nivelille hellävarainen liikunta, kuten uiminen tai pyöräily, ja tarvittaessa tulehduskipulääkkeiden käyttö voivat auttaa hallitsemaan oireita. Polvituki saa tässä vaiheessa tarjota jo hieman enemmän tukea. Sopiva polvituki on esimerkiksi Thuasne genupro Comfort. 

Keskivaikea nivelrikko

Tässä vaiheessa oireet, kuten kipu, jäykkyys ja liikerajoitukset alkavat olla merkittävämpiä ja haitata arkea huomattavasti. Tässä vaiheessa nivelrikko on edennyt niin, että rustokudos on kulunut merkittävästi, mutta ei ole vielä täysin kadonnut. Röntgenkuvissa on nähtävillä selkeää kaventumista nivelvälissä ja osteofyyttien muodostumista. Hoidon tavoitteena keskivaikeassa polven nivelrikossa on lievittää oireita, parantaa liikkuvuutta ja hidastaa taudin etenemistä. Tähänkin vaiheeseen kuuluvat painonhallinta, fysioterapia, tukivälineiden ja mahdollisesti tulehduskipulääkkeiden käyttö. Joissakin tapauksissa voidaan harkita myös injektiohoitoja tai leikkausta, jos konservatiiviset hoitokeinot eivät helpota riittävästi. Yleensä näitä ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tarvita.

Jälleen polvituelta kaivataan enemmän tukea. Sopiva polvituki keskivaikean polven nivelrikon tueksi on esimerkiksi Push care polvituki. Tämä tuki tukee polven sivuttaisliikettä ja auttaa vähentämään kipua liikkeessä ja tukien normaalin elämän ylläpitoa.

Pitkälle edennyt polven nivelrikko

Sairauden vakavin vaihe, jossa nivelvauriot ovat jo merkittäviä ja oireet voimakkaita. Tässä vaiheessa potilaat kokevat usein jatkuvaa, voimakasta kipua, joka voi rajoittaa merkittävästi liikkumista ja muutenkin hankaloittaa elämää. Röntgenkuvissa on havaittavissa huomattavaa nivelvälin kaventumista, rustokudoksen lähes täydellistä kulumista ja suurten osteofyyttien muodostumista. Tässä vaiheessa konservatiiviset hoidot eivät välttämättä enää tuo riittävää helpotusta oireisiin ja siksi monille potilaille ehdotetaan tekonivelleikkausta. Onkin erittäin tärkeää pyrkiä ottamaan nivelrikko haltuun jo ennen tätä vaihetta, sillä mahdollinen tekonivelleikkaus vaatii pitkän kuntoutusprosessin.

Tässä vaiheessa polvituelta vaaditaan jo edistyneempiä ominaisuuksia ja erityisen vahvaa tukea. Guartian sport Rehabilitator polvituki on tähän vaiheeseen hyvä vaihtoehto. Guardian Sport Rehabilitator polvituen hyödyistä kertoo tutkimus, joka osoitti, että säännöllinen käyttö paransi kävelynopeutta ja polven ojennusta sekä koukistusta merkittävästi. Lisäksi, polvituen käyttö auttoi parantamaan elämänlaatua tekonivelleikkauksen jälkeen​​. Lue lisää: Hyvä polvituki nivelrikkoon: Guardian Sport Rehabilitator

Nivelrikon tyypit

Polven nivelrikko voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: primaariseen ja sekundaariseen nivelrikkoon. Primaarinen nivelrikko kehittyy vähitellen ikääntymisen myötä, jolloin ilman selvää syytä. Sekundaarinen nivelrikko puolestaan on seurausta polvea vaurioittaneista ulkoisista tekijöistä, kuten vammoista, ylipainosta, liiallisesta rasituksesta tai muista sairauksista, jotka nopeuttavat ruston kulumista. Molemmat tyypit aiheuttavat samankaltaisia oireita, mutta niiden hoito voi vaihdella taustalla olevan syyn mukaan. Yhteenvetona:

 1. Primaarinen polven nivelrikko: Yleisin tyyppi, joka kehittyy ilman selvää syytä, usein ikääntymisen myötä. Se vaikuttaa nivelruston kulumiseen ajan kuluessa. Lue lisää blogistaMauri Valtonen
 2. Sekundaarinen polven nivelrikko: Tämä tyyppi kehittyy seurauksena jostakin toisesta tilasta tai vammasta. Esimerkkejä syistä ovat aiemmat polvivammat, kuten nivelside- tai meniskivammat, sekä muut sairaudet, kuten reuma tai kihti. Katso esimerkki polven sekundaarisesta nivelrikosta: Kir-Fix polvituki Mikko Kohonen (Youtube)

Primaarinen polven nivelrikko

Primaarinen polven nivelrikko on nivelrikon muoto, joka kehittyy ilman selkeää ja tunnistettavaa syytä, kuten vammaa tai muuta sairautta. Se on yleisin nivelrikon tyyppi ja liittyy usein ikääntymiseen. Taudin patogeneesiin vaikuttavat tekijät kuten geneettinen alttius, ylipaino ja nivelten ylikuormitus. Primaarinen polven nivelrikko voi johtaa ruston asteittaiseen kulumiseen ja heikkenemiseen polvinivelessä, mikä ajan mittaan johtaa kipuun, jäykkyyteen ja liikerajoituksiin.

Vaikka tarkkaa syytä primaariseen polven nivelrikkoon ei tunneta, on tiedossa, että riskitekijöitä ovat ikä, sukupuoli (naiset ovat alttiimpia kuin miehet), ylipaino, nivelten mikrovammat sekä tietyt ammatit ja harrastukset, jotka altistavat polven toistuvalle rasitukselle. Taudin etenemistä voidaan hidastaa asianmukaisella hoidolla ja elämäntapamuutoksilla, kuten liikunnalla, painonhallinnalla ja tukivälineillä. Vaikeissa tapauksissa voidaan harkita kirurgisia toimenpiteitä.

Sekundaarinen polven nivelrikko

Sekundaarinen polven nivelrikko kehittyy, kun polviniveleen kohdistuu ulkopuolinen tekijä, kuten vamma, aiempi sairaus tai tila, joka vahingoittaa nivelrustoa tai rakennetta ja lopulta johtaa nivelrikon kehittymiseen. Toisin kuin primaarinen nivelrikko, sekundaarinen polven nivelrikko voi kehittyä missä iässä tahansa seuraavanlaisen altistuksen seurauksena:

 • Aiemmat polvivammat: Nivelsidevammat, meniskivauriot tai luunmurtumat, jotka vaikuttavat polveen, voivat vuosien saatossa johtaa nivelrikon kehittymiseen.
 • Muut nivelsairaudet: Esimerkiksi reuma, kihti tai infektioissa saatu niveltulehdus voi vahingoittaa nivelrustoa ja johtaa sekundaariseen nivelrikkoon.
 • Toistuva rasitus ja ylikuormitus: Tietyt ammatit tai urheilulajit, jotka kuormittavat polvia toistuvasti ja voimakkaasti, voivat edesauttaa nivelrikon kehittymistä.
 • Ylipaino: Ylipaino lisää merkittävästi polvinivelten kuormitusta, mikä voi edistää nivelrikon kehittymistä myös ilman traumaa tai sairautta.

Sekundaarinen polven nivelrikko vaatii usein yksilöllisempää ja kohdennetumpaa hoitoa, joka keskittyy sekä oireiden lievittämiseen että aiheuttajan käsittelemiseen.

Tukituotteiden käyttöä on syytä harkita, kun nivelrikon aiheuttama kipu tai polven epävakaus häiritsee arjen normaalia sujuvuutta. Tukituotteilla saadaan lisää tukea ja vakautta polvelle ja näin lievitetään kipua ja parannetaan toimintakykyä.

Lue asiakastarina: Teuvo ”Tepi” Saarentola nauttii padel-urastaan – polvituki lyö nivelrikon

Kir-Fixin polvitukien hyödyt nivelrikon eri vaiheissa:

Kirfixin polvituista löytyy sopiva vaihtoehto nivelrikon jokaiseen vaiheeseen ja tyyppiin. Niistä saatavat hyödyt vaihtelevat nivelrikon eri vaiheissa:

Oikeanlaisen polvituen valinta:

Valittaessa oikeanlaista polvitukea on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten nivelrikon vaihe, polven koko ja muoto, sekä henkilökohtaiset aktiviteetit ja tarpeet. Hyvän polvituen tulisi:

 • Olla oikean kokoinen ja muotoinen sopimaan yksilöllisesti käyttäjän polveen.
 • Tarjota riittävästi tukea ja kompressiota kipualueelle, mutta olla kuitenkin mukava käytössä.
 • Olla valmistettu hengittävästä materiaalista, jotta se pysyy mukavana pitkäaikaisessakin käytössä.
 • Olla helppo pukea päälle ja ottaa pois.

Mikäli tarvitset vielä lisää apua sopivan polvituen valintaan, voit tutustua polvituen valintaoppaaseen.

Ennen polvituen hankintaa voi olla hyödyllistä keskustella terveydenhuollon ammattilaisen tai Kir-Fixin polvitukien eritysasiantuntijoiden kanssa saadakseen suosituksia tuotteesta, joka parhaiten vastaa yksilöllisiä tarpeita.

Mikäli haluaisit valita sopivan polvituen paikan päällä, voit myös aina vierailla myymälässämme.

Näissä artikkeleissa ja asiakastarinoissa käsitellään erilaisia polven nivelrikon vaiheita ja ne tukevat tuotteiden valintaa tarpeiden mukaan. Lisätietoja tuotteista ja niiden soveltuvuudesta eri tarpeisiin löydät suoraan Kir-Fixin sivustolta tai ottamalla yhteyttä ja kysymällä lisää!

Tilaa uutiskirje

Saat parhaat tarjoukset ja tuoreen blogin sähköpostiisi

Emme lähetä roskapostia! Lue Tieetosuojaseloste.